Niet Aangeboren Hersenletsel

Postadres:
Niet Aangeboren Hersenletsel Stichting
Costerweg 5
6702 AA Wageningen


Bezoekadres op afspraak:
Hyacintenstraat 18
6707 HL Wageningen
Telefoon:06-20772772


ABN-AMRO bank rekeningnummer 606383859 ten name van de NAH Stichting

Kamer van koophandelnummer: 09168564A
De NAH Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)