NAH Stichting

De NAH Stichting is in 2007 opgericht door NAH getroffenen en direct betrokkenen. Bezoekers gaven aan behoefte te hebben aan advies en luisterende oren bij de verwerking van hun problemen rondom hun acceptatieproces. Zowel de getroffenen als de directe omstanders hebben het idee dat er veel onbegrip is door de maatschappij voor hun opgelegde beperkingen.

Zij worden steeds vaker geconfronteerd met vriendschappen en (werk/school/familie) relaties die stuklopen op hetzelfde onbegrip of onwetendheid over de gevolgen die niet aangeboren hersenletsel met zich mee kan brengen.

Wij zijn van mening dat door goede voorlichting het contact tussen beiden sterker kan worden.

Wij willen ons inzetten om samen met u te werken aan een volledige acceptatie binnen onze maatschappij.

De Maatschappij is niet ik, jij, u, hij of zij, maar dat zijn WIJ !
Samen werken aan de veranderingen die NAH met zich meeneemt, kan veel leed verzachten..

Omdat we niet gesubsidieerd worden, draaien we enkel op de inzet van vrijwilligers en giften van donateurs. De NAH Stichting werkt vanaf medio 2007 volgens de financiele parameters van het CBF en de daarbij behorende criteria en wordt sinds 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemene Nut Beoogde Instelling.

jaarrekening 2013 van de NAH Stichting PDF