Steun de NAHDe NAH Stichting is een non-profit organisatie, met als doelstelling op te komen voor mensen die in hun leven zijn belast met Niet Aangeboren Hersenletsel en direct betrokkenen. Wij organiseren lotgenoten ontmoetingsdagen en verwenmomenten voor kinderen met NAH, maar ook broertjes en zusjes willen wij laten weten dat ook zij meetellen en onmisbaar zijn.

Natuurlijk kost dit heel veel geld. Omdat wij geen overheidssubsidie ontvangen zijn wij geheel afhankelijk van donaties, sponsoring en spontane hulp van particulieren, bedrijven en instellingen. De NAH Stichting zoekt daarom actief naar financiële ondersteuning van mensen en bedrijven die ons een warm hart toedragen.

Enkele actie's die wij hebben opgezet om geld te generen zijn:

Eenmalige gift:

Wilt u zelf een bedrag storten via uw bank dan is dat natuurlijk ook mogelijk.
U kunt een bijdrage overmaken op onze rekening bij de ABN-AMRO bank rekeningnummer 606383859 ten name van NAH Stichting te Wageningen.
Mocht u een speciale bestemming hebben waar het gedoneerde geld aan besteed moet worden doe dit dan onder die vermelding. Wij willen u hartelijk bedanken voor uw financiële bijdrage.

ANBI   De NAH Stichting is een door de belastingdienst positief beoordeelde Algemeen Nutbeogende Instelling

Buiten de financiële ondersteuning om zoeken wij ook ondersteuning voor onze overige activiteiten zoals: tekstschrijvers, internetspeurders, medici, ouders, broers en zussen die onze website informatie willen aanvullen. Tevens zoeken wij een eindverantwoordelijke die direct in contact staat met onze webmaster/hoster en onze vrijwillige website medewerkers. Hij of zij zal de co÷rdinatie gaan doen voor de gehele NAH-INFO website en alle artikelen beoordelen op plaatsing.