Waarom

Waarom?

Waarom een speciaal gedeelte voor jonge kinderen met NAH?

NAH komt in verhouding vaker voor bij volwassenen. Daar is ook wel logisch verklaring voor te geven. Een niet aangeboren hersenafwijking is namelijk dikwijls een gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeluk (brommer, motor of auto) of van een bedrijfsongeval.

Toch is er ook een grote groep (jonge)kinderen die te maken krijgt met NAH. De oorzaken kunnen hier zeer divers zijn (zie ook het gedeelte levensloop). Over deze groep is vaak weinig bekend. Deze groep vraagt om een andere aanpak. Je krijgt dikwijls te maken met andere instanties en er gelden vaak andere belangen.

Waarom is er in verhouding zo weinig bekend over (jonge)kinderen met NAH?
Die vraag hebben wij ons zelf ook dikwijls gesteld.

Voor volwassenen met NAH is het vaak al moeilijk om toe te geven dat ze de rest van hun leven te maken zullen hebben met een (soms meervoudige) lichamelijke en/of geestelijke beperking. Voor ouders van jonge kinderen is deze erkenning misschien nog wel moeilijker. Je had een gezond kind dat net als alle andere kinderen aan het begin stond van een lang en normaal leventje. En dan ineens is jouw kind geestelijk gehandicapt. Het valt dikwijls zwaar om dat te erkennen voor jezelf en je omgeving. Je hoopt als ouders en familie dat ze door hun jonge leeftijd nog wel zullen herstellen. Echter is de realiteit vaak anders, de realiteit is hard.

Rest volgt